Oferujemy usługi w zakresie:

 • Montaż i demontaż instalacji elektrycznej
 • Usuwanie usterek w instalacjach elektrycznych
 • Pomiary instalacji elektrycznych w zakresie odbioru lub okresowego przeglądu
 • Projektowanie instalacji elektrycznej w zakresie budowlanym, wykonawczym oraz powykonawczym
 • Budowa oraz programowanie prototypów układów elektronicznych na bazie mikrokontrolerów ATMEGA 

Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju wyzwania w branży elektrycznej oraz współpracujemy z różnymi firmami w zakresie projektowy oraz wykonawstwa.

Cennik Pomiarów elektrycznych

Cena dotyczy 1 punktu pomiarowego:

 1. Pomiar rezystancji izolacji obwodu jednofazowego                      10 zł
 2. Pomiar rezystancji izolacji obwodu trójfazowego                          15 zł
 3. Pomiar rezystancji uziemienia odgromowego                               45 zł
 4. Pomiar ciągłości połączeń między złączami kontrolnymi              15 zł
 5. Pomiar impedancji pętli zwarcia w obwodzie jednofazowym          6 zł
 6. Pomiar impedancji pętli zwarcia w obwodzie trójfazowym            10 zł
 7. Badanie wyłączników różnicowoprądowych jednofazowych         12 zł
 8. Badanie wyłączników różnicowoprądowych trójfazowych             18 zł
 9. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych           7 zł

Przygotowanie pierwszej dokumentacji z pomiarów elektrycznych w zakresie odbioru lub przeglądu okresowego z budynku 200 zł

Kolejne przeglądy okresowe co termin wymagany wg. Normy PN-HD 60364-6:2008 za przygotowanie dokumentacji 50 zł

Cennik ważny na rok 2023

Wszystkie podane ceny są cenami brutto z podatkiem VAT 23%

Usługi wykonujemy w miejscowości Kluczbork woj. Opolskie oraz okolice. 

Ceny w/w usług wg. indywidualnej wyceny ze względu na duże zróżnicowanie wymagań oraz projektów.

Kontakt do nas:

telefon: +48 531 673 493

e-mail: biuro@agarshop.pl